Родово сензитивна студија за моделите на греење: споделување македонско искуствоВебинар на тема “Родово сензитивна студија за моделите на греење: споделување на искуство од Република Северна Македонија”, организирана од програмата УНДП / УНЕП ГСП, се одржа во вторник, на 25 август 2020 година, како дел од серијата обуки на тема интеграција на полот во климатските политики и известувањето во Централна Азија. Главната цел на вебинарот беше дополнително да се поддржи споделувањето на знаењето за интеграцијата на родот и климатските политики и известувањето, со прикажување конкретни и практични примери од други земји.

Вебинар на тема “Родово сензитивна студија за моделите на греење: споделување на искуство од Република Северна Македонија”, организирана од програмата УНДП / УНЕП ГСП, се одржа во вторник, на 25 август 2020 година, како дел од серијата обуки на тема интеграција на полот во климатските политики и известувањето во Централна Азија. Главната цел на вебинарот беше дополнително да се поддржи споделувањето на знаењето за интеграцијата на родот и климатските политики и известувањето, со прикажување конкретни и практични примери од други земји.

Овој пат, земјите од Централна Азија слушнаа за искуството на во спроведувањето на родово чувствително истражување за моделите на греење. Околу 30 лица, вклучувајќи го и тимот од Северна Македонија и УНДП ГСП учествуваа на веб-семинарот. Учесниците од земјите од Централна Азија беа претставени од експерти и практичари од владини и невладини институции, меѓународни организации и универзитети, кои се занимаваат со климатски промени и родова еднаквост.
Клучен говорник на вебинарот беше г-ѓа Олгица Апостолова, консултант за род од Република Северна Македонија, која ги прикажа главните наоди од студијата за моделите на греење во поголемите градови на земјата. Според студијата, самохраните мајки, како и жените над 65 години кои живеат сами и се со ниски приходи, се едни од најранливите групи од населението, кои мораат да користат неефикасен вид на гориво за да ги загреат своите домови. Познато е дека јагленот и дрвото, кои ги користат над 40% од жените од ранливите категории во Македонија, директно придонесуваат за загадување на воздухот и емисии на стакленички гасови.

Наодите од студијата помогнаа да се преиспитаат механизмите на политиките во тековните државни програми за поддршка. Ако порано беа обезбедени субвенции за замена на неефикасните уреди за греење со по еколошки, или беше направено поврзување на домаќинствара со централно греење по принципот „прв дојден, прв услужен“, со новите откритија од истражувањето и податоците, критериумите за субвенционирање беа ревидирани. Во грејната сезона 2019/2020, помош ќе добијат до 10.000 најранливи домаќинства во главните градови на земјата.

Олгица, исто така, им го раскажа на учесниците македонското искуство  за промовирање на родовата и климатската политика. Денес, се развива нова Национална Стратегија за Родова Еднаквост. Еден од нејзините делови е посветен на „Полот и климатските промени”, со цел клучните заинтересирани институции и партнери тесно да соработуваат во интегрирање на родот во климатските промени, како и преку собирање податоци и статистики за секоја област поврзана со климатските промени.

{{"article.trending"|translate}}

{{"article.lastestPosts"|translate}}

{{'article.tags'|translate}}

{{'newsletter'|translate}}

Subscribe to our newsletter for good news, sent out every month.

{{"successful.subscription"| translate}}

{{subscriber.subscriber.email}}

{{"thank.you.for.subscription"|translate}}

{{'subscribe.for.newsletter'|translate}}

Account

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Register your new account

Error message here!

Error message here!

Show Error message here!

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close