За нас

Мотивација за креирање на овој портал ни беше потребата да воспоставиме комуникациска платформа која ќе биде појдовна точка за информации поврзани со климатски промени и климатска акција во државата, како на национално, така и на локално ниво. Секоја информација го отсликува лицето на климатските промени од македонски аспект и нашите напори полеснода се адаптираме.

Климатските промени се поврзани со и се рефлектираат на сите области (од енергетика и транспорт до сточарство и земјоделство). Како мултисекторска проблематика, бараат и мултисекторски пристап и блиска соработка со многу чинители, што од друга страна бара подобрувањето на комуникацијата помеѓу сите нив.

Порталот е подготвен со техничка и финансиска поодршка од Програмата за развој на ОН (UNDP) и Глобалниот фонд за животна средина (GEF), а Секторот за комуникација со јавност при Министерството за животна средина и просторно планирање е одговорно тело за одржување на порталот и воошто за комуникација за климатските промени.

Министерството за животната средина и просторно планирање (МЖСПП)е институцијата одговорна за политики за климатските промени, национална тело за контакт кон Рамковната конвенција на ОН за климатските промени (UNFCCC) и е назначен национален орган за спроведување на Протоколот од Кјото.

Други министерства кои имаат одговорности во однос на климатските промени се:

  • Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
  • Министерството за економија
  • Министерството за транспорт и врски
  • Министерството за здравство и
  • Министерството за финансии

Канцеларијата на заменик премиерот за економски прашања е одговорна за постигнување на целите за одржлив развој и исто така е национален назначен субјект за Зелениот климатски фонд(GCF).

Техничката група во Советот за одржлив развој исто така учествува во овој процес како и други главни засегнати страни од власта и од граѓанското општество.

{{'frontpage.leaders.title'|translate}}

{{'frontpage.leaders.introduction'|translate}}
{{'person5.statement' | translate}}
{{'person5.organiation'|translate}} {{'person5.name' | translate}} {{'person5.function'|translate}}
{{'person4.statement' | translate}}
{{'person4.organization'|translate}} {{'person4.name' | translate}} {{'person4.function'|translate}}
{{'person2.statement' | translate}}
{{'person2.organiation'|translate}} {{'person2.name' | translate}} {{'person2.function'|translate}}
{{'person1.statement' | translate}}
{{'person1.organiation'|translate}} {{'person1.name' | translate}} {{'person1.function'|translate}}

{{'subscribe.for.newsletter'|translate}}

Account

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Register your new account

Error message here!

Error message here!

Show Error message here!

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close