ТРЕНИНГ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНВЕНТАР НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ И УБЛАЖУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕЗа секторите: земјоделство, сточарство, шумарство, и користење на земјиштето (АФОЛУ)

Тренинг материјалите и обуките за секторите земјоделство, шумарство и користење на земјиштето (АФОЛУ), се дел од активностите за јакнење на националните капацитети за климатски промени. Истите се подготвени и спроведени во рамките на проектот: „Четврт национален комуникациски план за климатски промени и Трет двогодишен извештај за климатски промени на РС Македонија“ кој се спроведува со финансиска и техничка поддршка на ГЕФ и УНДП. 

Материјалите се наменети за креатори на политики, истражувачи и сите моментални и идни актери во процеси поврзани со ублажување на ефектите од климатските промени. 

Основните извори, процеси и принципи на емисиите на понорите на стакленичките гасови, постапката за инвентаризација, основните методи и техники на инвентарот, IPCC методологијата за проценка на емисиите и предлог мерките за намалување на емисиите на стакленички гасови во секторот, се претставени преку материјалите кои можете да ги најдете на линковите подолу: 


Тренинг материјали за подготовка на инвентар на стакленички гасови

Како се подготвува инвентар на стакленички гасови во нашата држава?

Содржина: извори на емисии и понори на стакленички гасови во Македонија; основни методи и чекори за подрготовка на инвентар на стакленички гасови.

Методологија: 2019 - IPCC Водич за национален инвентар на стакленички гасови од сектор земјоделство, шумарство и употреба на земјиште

Прирачник - АФОЛУ Тренинг Материјал

Презентација за подготовка на инвентар, извори и понори на стакленички гасови и емисии од почвата

Шумарство - Инвентаризација на стакленички гасови

- Сточарство - Инвентаризација на CО2 


Тренинг материјали за мерки за ублажување на емисии на стакленички гасови

Кои мерки имаат најголем потенцијал за намалување на емисиите на стакленички гасови?

Содржина: Мерки за намалување на емисиите на стакленички гасови предложени во Третиот Двогодишен извештај за климатски промени

Методологија: IPCC

Мерки за ублажување во шумарство

Мерки за ублажување во растително производство

Мерки за ублажување во сточарство


Видео снимки од обуката:

Дел 1 - инвентар

Дел 2 - ублажување


Дополнителни материјали:

Од каде доаѓаат емисиите на сталенички гасови

Земјоделство

Шумарство

Сите сектори

{{'subscribe.for.newsletter'|translate}}

Account

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Register your new account

Error message here!

Error message here!

Show Error message here!

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close